Ročník 2018

Sobota 13. října 2018 12 - 18 h nádvoří zámku

Vstup do nesoutěžní sekce

nevyhrazená část areálu - doprovodný program, kulinářské stánky, 12 - 18 hod.

ZDARMA

Vstup do soutěžní sekce

pouze s degustační vstupenkou, 14 - 17 hod.

200 Kč

Degustační vstupenka v hodnotě 200 Kč

opravňuje k degustaci soutěžních vzorků a hlasování v kategorii "Laická veřejnost", hlasovací lístek je zároveň slosovatelný v tombole o ceny v 17:30 hod.

Od 1. 10. v předprodeji
v Café Galerii Bím, 5. Května 15, Dobřichovice