Soutěžní sekce

Soutěžní sekce - vrchol celé akce - je otevřena pouze pro návštěvníky s platnou degustační vstupenkou, která opravňuje k hlasování v kategorii Laická porota. Zaregistrovaní soutěžící jsou zařazeni automaticky i do hlasování Odborné poroty. Podmínkou k účasti je dodržení jasně specifikovaných níže uvedených pravidel.

Pravidla

1.

Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i kolektivy, přihlášku je třeba volnou formou adresovat na jg@festivalsvickove.cz.

9.

Degustační vzorek je tvořen 1/4 knedlíku (dodává pořadatel, pro všechny soutěžící bude jednotný), přiměřené množství omáčky a odpovídající kousek masa.

2.

Soutěžní omáčku v množství cca 6-7 litrů a degustační kousky masa (cca 10 g / ks) v celkovém množství cca 1,5 kg v uvařeném stavu, připravují účastníci mimo areál a pořadatelům ho předají v teplém stavu v sobotu 14. října 2017 mezi 12,00 - 13,30 hod.

10.

Každý hodnotitel dostane hlasovací lístek, na němž jednotlivé vzorky oboduje (nejchutnější - 5 bodů, nejméně dobrý - 1 bod, nepoživatelné 0).

3.

Soutěžní vzorek bude označen číslem, bez uvedení autora. Číselné označení a identita soutěžících je neveřejná, zná ji pouze pořadatel.

11.

Celkové pořadí bude stanoveno následným součtem jednotlivých hodnocení, vítězem se stane vzorek s největším počtem bodů.

4.

Pořadatelé zajistí vlastními technickými prostředky stálou teplotu soutěžního vzorku po celou dobu soutěže.

12.

V případě stejného výsledku rozhodne o lepším umístění předsedkyně odborné poroty (dodatečná soutěž již nebude možná, soutěžní vzorky již budou tou dobou snědeny 🙂 ).

5.

Soutěž proběhne od 14:00 do 17:00 hod.

13.

Vyhlášení výsledků se očekává kolem 18,00 hod. Bude vyhlášeno 3., 2. a 1. místo, v kategorii laické veřejnosti a v kategorii hodnocení odbornou porotou. Na výherce čekají zajímavé a milé ceny. Informace o proběhlé soutěži a výhercích bude následně prezentována v tisku a na sociálních sítích.

6.

Soutěžní vzorky bude hodnotit odborná porota (složená z kulinářských odborníků) pod vedením paní Heleny Rytířové.

14.

Z odevzdaných hlasovacích lístků budou po vyhlášení výsledků vylosováni výherci drobných cen.

7.

Kromě odborné poroty se do hodnocení může zapojit i široká laická veřejnost v počtu cca 120 zájemců. Jediným kritériem, jak se stát hodnotitelem, je přijít včas a zaplatit vstupné, resp. zajistit si degustační pásku v předprodeji.

15.

Pořadatelé si vyhrazují právo tato vyhlášená pravidla v průběhu přípravy soutěže ještě doplňovat a drobně upravovat a měnit.

8.

Hodnotitelé budou po příchodu viditelně označeni a budou jim následně servírovány degustační vzorky soutěžních omáček. Pořadí ochutnávky si může každý hodnotitel určit sám, v rámci slušnosti a především s ohledem na limitovaný počet porcí však prosíme o dodržení pravidla, že každý by měl od jednoho soutěžního stolku ochutnat jen jednou.